Påverkan på pension och SGI

 • Man ska vara medveten om att förmånscykelupplägget påverkar både din framtida pension och din SGI (sjuklönegrundande inkomst), även om det efter skatt är marginellt.

  Påverkan på din pension

  Den månatliga utbetalningen kommer minska något om man efter bruttolöneavdraget har en bruttolön under 50 000SEK/månad brutto. Uträkningen görs så här: Bruttolöneavdraget - ev.förmånsvärde * 36 (antal månader man har cykeln vid ett 3 års avtal)  * 0,001 = beloppet som din månadspension kommer att minska med.

  Ex. bruttolöneavdrag 500SEK/månad och förmånsvärde 100SEK/månad

  500-100*36*0,001=14,40SEK/månad i minskad pension.

  När det gäller tjänstepensionen, så är det upp till varje arbetsgivare om de väljer att bibehålla avsättningen baserad på ursprungliga bruttolönen eller om de minskar avsättningen med bruttolöneavdraget. Prata med din arbetsgivare om du är osäker.

  Påverkan på SGI 

  Precis som för pensionen påverkar förmånscykelupplägget din SGI (sjuklönegrundande inkomst).
  Påverkan är individuell och beror till exempel på ev. kollektivavtal som styr din lön, pensionsavsättning och sjuklön.
  Om du har en lön som överstiger 47 750 kr efter bruttolöneavdrag för förmånscykel, påverkar förmånscykeln inte din SGI alls. Därunder påverkas din SGI enligt följande formel:
  Bruttolön/månad x 0,8 x din skattesats i procent.

  Ett exempel där lönen är 30 000 kr/månad och bruttolöneavdraget 500 kr/månad.
  Effekten blir då att man får ca 9 kr mindre per sjukdag (ca 270 kr/månad).

   

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback