Mall för intern policy för arbetsgivare

 • Terminologi

  • Företaget är arbetsgivaren som erbjuder förmånscykel till medarbetarna
  • Medarbetaren är anställd på företaget och får tillgång till förmånscykel
  • Leverantören är i detta fall Bikelease

  Förmånen

  Förmånscykel ger Medarbetaren möjlighet att till en låg månadskostnad inneha en kvalitetscykel för att pendla till jobbet, träna eller bedriva en aktiv fritid. Företaget tillhandahåller förmånscyklar till samtliga (eller en specificierad delmängd av) medarbetare, som ett led i strävan mot friska medarbetare i ett miljömedvetet företag.

  Förmånen är upplagd som 36 månaders hyra, med möjlighet för Medarbetaren att köpa ut cykeln vid hyrestidens slut enligt Leverantörens villkor. 

  Varianter av policyn

  • Maximalt bruttobelopp som förmånen begränsas till är x kronor, och det står medarbetaren fritt att välja cykel och tillbehör (upp till 30 % av cykelns värde) inom ramen för detta belopp. 
  • Företaget ger medarbetaren möjlighet att välja cykel till det belopp som denne själv anser svara mot en rimlig månadshyra. 
  • Företaget subventionerar månadshyran till 50% (eller den andel de önskar) av hyresbeloppet (upp till x kronors bruttopris).


  Medarbetarens ansvar

  Medarbetaren svarar själv för beställning enligt Leverantörens rutiner och får cykel levererad till hemadress. Alla frågor och eventuella reklamationer vid leverans ställs direkt till Leverantören och inte till Företaget.

  Medarbetaren godkänner i underuthyrningsavtal de villkor som omgärdar cykelhyran under hela hyrestiden. Därmed har Medarbetaren också godkänt att Företaget gör bruttolöneavdrag till dess att 36 månadshyror har erlagt hela hyresbeloppet. 

  Medarbetarens ansvar utgår från det Användaravtal som ska signeras vid beställning av förmånscykel och tillbehör. Vid avbrott i hyra av olika anledningar gäller dessa villkor. 

  Eventuellt utköp av hyrcykeln efter 36 månader, eller under hyresperioden, är en fråga mellan Medarbetaren och Leverantören. Företaget är normalt inte inblandade i denna affär.

  Under hela hyrestiden är Medarbetaren skyldig att inneha hemriskförsäkring som täcker cykeln i händelse av stöld eller skada. Alla ärenden rörande stöld eller skada hanteras direkt mellan Medarbetaren och Leverantören.

 • Fick du svar på din fråga?