Vad händer vid tjänstledighet?

  • Vid tjänstledighet kan Bikelease tillsammans med arbetsgivaren erbjuda en lösning som passar medarbetarens situation. Vanliga alternativ är

    1. Arbetsgivaren buffrar avdraget till dess att du är tillbaka på jobbet
    2. En annan medarbetare på företaget tar över cykeln och avdraget

    Ändringar har en månads handläggningstid så kontakta oss i god tid för att gemensamt kunna hitta en lösning som passar situationen.

  • Fick du svar på din fråga?