Vad gör jag om min cykel går sönder?

  • Alla cyklar från Bikelease har tre års garanti gällande ram, gaffel och eventuella tillverkningsfel. Garantin gäller vid normal skötsel enligt leverantörens anvisningar, förutsatt att årlig service har genomförts.

    Kostnader för byte av slitdelar, som kedja, vajrar, bromsbelägg mm täcks inte av garantin, utan dessa bekostas av cyklisten själv.

    Vi rekommenderar att reparationer sker vid ett av våra serviceställen.

  • Fick du svar på din fråga?