Vad händer vid förmånens slut?

 • Löneförmånen sker under en begränsad period, vanligen 36 månader. Vid periodens slut upphör löneavdraget och medarbetaren har välja mellan att

  1. köpa loss cykeln för marknadsvärde
  2. lämna tillbaka cykeln till Bikelease
  3. leasa en ny cykel

  Enligt Skatteverket får du köpa loss cykeln för gällande marknadsvärde. Bikelease gör därför en värdering vid tillfället.

  Om cykeln återlämnas skall det ske i leveransskick bortsett från normalt slitage värderas den vanligen till runt 20% av köpesumman. Detta är i linje med hur försäkringsbolag värderar cyklar. Skador utöver detta, och saknad utrustning debiteras medarbetaren. Personlig utrustning som hjälm och kläder skall inte lämnas tillbaka. 

  Vid leasingperiodens slut är det naturligt hitta exempelvis lackskador på cykeln. Så länge ramen och väsentliga delar är intakta anses det i allmänhet vara normalt slitage. Alla cykelns funktioner som växlar och bromsar måste dock vara i fullgott skick. Därför ingår alltid årlig service av dessa delar med en förmånscykel från i Bikelease.

 • Fick du svar på din fråga?