Vad händer vid uppsägning?

  • Vid uppsägning innan avtalets slut erbjuder Bikelease flera alternativ beroende på medarbetarens situation, men det är arbetsgivaren som bestämmer hur förmånen ska hanteras och administreras, vilket styr hur avtalet kan avslutas med Bikelease.

    1. Medarbetaren förskottsbetalar återstående hyreskostnad på avtalet. I första hand förordar Bikelease att arbetsgivaren betalar de kvarvarande månadshyrorna i en större summa som dras som ett bruttolöneavdrag på din slutlön. Under resterande avtalstid för man nyttja cykeln och ta del av servicen. Efter att avtalet skulle ha löpt ut får man ett erbjudande på att köpa loss sin cykeln till vid tidpunkten gällande marknadsvärde, upskattningsvis 20% av cykelns urspringspris, vid beställning eller lämna tillbaka den. 
    2. Medarbetaren tar med cykeln och avtalet till den nya arbetsgivaren. Om din nya arbetsplats inte har ett avtal med oss redan så kan man få förmedla den kontakt på är ansvarig över förmåner så kan vi hjälpa till att sätta upp ett avtal om intresse finns.
    3. En annan medarbetare på företaget tar över cykeln och avtalet och bruttolöneavdraget påförs denne fram tills det ursprungliga avtalet skulle ha avslutats. Utköpspriset erbjuds till denna person med alternativet att lämna tillbaka cykeln. 

    Ändringar har en månads handläggningstid så kontakta oss i god tid för att gemensamt kunna hitta en lösning som passar situationen.

  • Fick du svar på din fråga?